eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.866

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 754
Nummer: 866


< Forrige . Indhold . Næste >

866.

14 Sept. 1598.

Kongen skænker Hospitalet 700 Daler.

Till hoffmesteren.

Christianus 4. Vor synderlig gunst tilforn. Widt, att som wy forfarre, huorledis de fattige vdj thet almindelig hospitall her vdj wor kiøpstedt Kiøpennhaffnn icke skall werre medt rennthe och indkompst till deris vnnderholdinng saa rigeligenn forsørget, att de der aff kunde haffue deris nottorfftig ophold, tha haffue wy naadigst paa thenne gang vnndt och giffuit thennom till deris vnnderholdinngs hielp siuff hundret daller. Thj bede wy eder och naadigst begerre, attj giørrer denn forordning, saa att thennom aff rennthekammeret giffuis och forniøgis forskreffne vijc daller, huilcket renthemesteren saledis kandt till regenskaff førre etc. Haffniæ 14 septembris anno 1598.

Tegn. o. a. L. XIX. 155.

IV s.754

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 19:51:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top