eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.864

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 753
Nummer: 864


< Forrige . Indhold . Næste >

864.

3 Marts 1598.

Sagen mod Borgmester Jakob Brun skal søges endt i Mindelighed, dog afsættes han. Købmand Didrik Møller forskaanes for Tiltale for Toldsvig.

Till hoffmesteren.

Christianus 4. Vor synderlig gunst tilforn. Wider, att som wy kort thidt sidenn haffue ether tilskreffuit att skulle medt rethen lade tilthalle och forfølge Jacop Brun, borgemester ther vdj wor, kiøpstedt Kiøpenhaffnn, for nogen wbequems ordt och talle, hanndt skall haffue ladet sig formercke emodt wor kerre her fader salig och hoglofflig jhukommelse, dog att ingen dom skulle gahe j sagen, førendt wy self vdj egen person kom didt offuer, och efftherdj wy nu icke sielf saa snart kunde komme didt offuer, som wy ellers haffde achtet, daa bede wy eder och begerre, attj endnu frembdelis samme sag till ennde forfølger, saa widt j medt rethen giørre kunde, tagenndis dom for eder beskreffuit. Dog thersom samme sag kunde j nogen maade widt billige middell bliffue bilagt, stille wy thet till ethers egit guode betennckende, huadt eder siunis vdj the maade kunde bliffue forhandlet, dog wille wy, att hanndt her effther icke skall bliffue tilstedt till nogen borgemesters bestillinng. Sammeledis bede wy eder och begierre, attj lader os elskelige Dirich møller, borger ther vdj wor kiøpstedt Kiøpennhaffnn, werre wtilthallt for huis skinncker, hanndt emodt forbudt wille vdtførre, thj effther att hanndt er wor kiøpmandt, haffue wy naadigst paa thenne gang medt hannom omdragit huis tilthalle, wy kunde haffue till hannom. Actum Koldinghus den 3 martij anno 1598.

Tegn. o. a. L. XIX. 131-32.

IV s.753

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 19:31:52 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top