eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.863

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 752-753
Nummer: 863


< Forrige . Indhold . Næste >

863.

1 Feb. 1598.

Borgmester Jakob Brun skal tiltales for utilbørlige Ord om Frederik II.

Till hoffmesteren.

Christianus 4. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att som wy forfare Jacop Brun, borgemester wdj wor kiøpstedt Kiøpenhaffnn, medt nogen synnderlige vbequems ordt och talle skall haffue ladet sig formercke emodt wor kerre her fader, salig och hoglofflig jhukommelse, huilcket wy ingenlunde erre tilsinndtz att wille hannom skencke, meden hannom therforre medt rethen att wille lade tilthalle och forfølge, thj bede wy eder och naadigst begerre, attj paa worre wegnne till tinge hannom therforre lader tilthalle och forfølge, saa

IV s.752

widt j medt loug och rett giørre kunde, dog att ingen dom ganger j sagen, førendt att wij vdj egenn personn kommer didt offuer, och midler tidt forbiuder hannom sig noget att befathe medt borgemesters bestillinng, indtill saa lenge samme sag, wy haffuer emodt hannom, endeligen bliffuer vdført och till en ende giortt och till paa widerre beskedt. Giørrenndis therudinden, som wy eder naadigst tiltroer, thet giøre j os till wilge. Befalendis etc. Actum Haderslebiæ 1 februarij anno 1598.

Tegn. o. a. L. XIX. 123-24.

IV s.753

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tir apr 22 19:27:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top