eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.860

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 751
Nummer: 860


< Forrige . Indhold . Næste >

860.

14 Avg. 1597.

Magistraten skal paany afsige Dom over Jakob Slagter.

Till borgemester och raadt vdj Kiøpenhaffn.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Wiider, effthersom j nogenn tidt sidenn forledenn haffuer dømpt och affsaugt enn dom emellom slagterne her vdj byenn och en wedt naffn Jacop slagter, for huilckenn ethers dom j nu haffuer werrit steffnit for os vdj rethe her vdj wor kiøpstedt Kiøpennhaffnn till den 9 augustj sidst forledenn, och efftherdj attj medt godt lempe haffuer willet forskonet forskreffne Jacop slagter och icke saa yderligenn offuer hannom dømme, som j well effther rethen billigen kunde haffue giortt, hanndt dog finndis att werre thiuffs kompan och icke haffuer willet lade sig niøge medt samme ethers dom, daa bede wy eder och wille, attj samme ethers dom igen till eder tager och dømmer och kiender offuer forskreffne Jacop slachter huis loug och rett er. Giffuenndis thet fran ether beskreffuit, som j wille antsuaret och werre bekiendt. Haffniæ 14 augustj anno 1597.

Tegn. o. a. L. XIX. 105.

IV s.751

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 19:51:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top