eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.86

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 71-72
Nummer: 86


<-Forrige . Indhold . Næste->

86.

13 Dec. 1462.

Thingsvidne om et Skøde paa et Stenhus vesten for Frue Kirkegaard.

Alle mæn, thette breff see eller høre læsæs, helsse wi Jachim Griis, ridder, høwitzman paa Køpenhaffns hws, Barquart van Hamelen,

IV s.71

Anders Nielsson, borgemester. Bernt Skrædher, Claws Nyman, radhmen, Claws Bruse oc Jacob Later, bymen j samæ stædh, ewinneligh meth Gudh, oc kungøre alle nærwærendes oc kome sculendes, met thette opne breff, at vnner wor herris aar mcdlx secundo then mandagh næst effter wor Frwæ dagh concepcionis war skickit for oss pa Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som tha næruærende ware, beskeden man Jepp Tygesson, byman j samestæth, hwilken pa syn wegne oc hans husfruis wegne Marine Twssdothers vplodh, affhændæ oc schøte beskeden Henrik Clawsson buntmager, byman i samæsthædh, all syn oc fornæffnde hans husfruis eyædom, ræt oc ræticheedh, som the haffde vdi oc til then gardh, hws, jordh oc byghning, som fornæffnde Hinrik Clawsson nw syælff paboor oc et stenhws pabyghde oc j wære haffuer, liggende i Køpenhaffn vesten fra wor Frvis kirkægaardh met lengge oc brede, effter thy som thæt howit breff ytermere vdwiser, there forscreffne Jepp Tygesson forscreffne Hinrik Clawsson ther vppa giffuit haffuer, enchte vndantaghit, til ewindelighe eyæ haffue sculende, oc war fornæffnde schøde statucht mælt, oc war om forscreffne styckæ pa then tiidh engen gensielse. At wii swo haffue hørt oc seet, som forscreffuit standher, thet withne wii met wore jncigle hengde under thætte breff. Giffuit oc screffuitt aar, dagh oc stadh som forescreffuit standher.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. 7 Segl hænge under, de 4 første adelige.

IV s.72

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man feb 3 22:04:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top