eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.856

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 749
Nummer: 856


< Forrige . Indhold . Næste >

856.

17 Okt. 1596.

Det tidligere Forbud mod Svinehold bringes i Erindring.

Til Christoffer Walckendorff.

Christianus 4. Vor synderlig gunst tilforn. Wider, att som wor kerre her fader salig och hoglofflig jhukommellse for synnderlig aarsage skyldt haffuer giortt thenn alffuorlig forordning, att ingen suin inden porthenne her vdj wor kiøpstedt Kiøbenhaffn aff worre wndersothe mennige borgerre hersammestedtz skulle holdes, och wij nu komme wdj forfarrinng hogbemelte wor kerre her faders forordning fast rinnge att achtis, daa bede wy eder och naadigst begierre, attj wille alffuorligen thillholde, att borgemester och raadt her sammestedtz, att the sielff saa well som mennige almue her wdj byenn rether thennom effther samme forordning. Och der som forstanderrenn for thet almindelige hospitall her wdj byenn finndis forsømmelig att indtage samme suin, som j saa maade erre forbrudt, attj daa befaller wor lensmandt her paa wortt slot Kiøpenhauffn, att hanndt thennom paa worre wegne lader indtage, haffuenndis flittig indseennde, att hogbemelte wor kerre her faders forordning saa och thenne wor alffuorlige willge och befalling j alle maade bliffuer holdet och efftherkommet, som thet sig bør. Haffniæ 17 octobris anno 1596.

Tegn. o. a. L. XIX. 28-29.

IV s.749

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 19:33:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top