eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.855

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 749
Nummer: 855


< Forrige . Indhold . Næste >

855.

16 Okt. 1596.

Det forbydes at holde Kvæg, der skal drives ud og ind ad Portene.

Til Christoffer Walckendorff.

Christianus 4. Vor synderlig gunst tilforn. Wiider, att wy haffue for gott anset, att wy icke wille tillstede, att nogenn aff worre wndersother her vdj wor kiøpstedt Kiøpenhauffnn skulle holde theris queg her indenn porthenne, som driffuis om daugen indt och wdt, vden huis queg the paa fouder wille opsethe och for renlighet skyldt wdj theris huse och gaarde well kunde holdis. Thj bede wy eder och naadigst begierre, attj paa worre wegnne wille befalle borgemestere och raadt hersammestedtz, att the selff ingen slige queg hollder, saa och alffuorligenn theris borgerre tillholder, att the thennom aldelis wider att rethe effther thenne wor mandat och forordning, att huis queg, som the icke will opsethe paa fouder, thennom att hollde wdenn byenn, effther som en huer best haffuer leglighet till, saa frampt the thennom vnderstander her emodt att giørre, the daa icke derforre tilbørligenn wille straffis. Ther medt etc. Haffniæ 16 octobris anno 1596.

Tegn. o. a. L. XIX. 27.

IV s.749

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 19:30:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top