eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.852

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 747
Nummer: 852


< Forrige . Indhold . Næste >

852.

29 Sept. 1596.

Niels Villumsen og Hustru skulle indtages i Hospitalet.

Till Niels Winncke, hospitals forstanderre.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Widt, effthersom thise breffuiserre Niels Willomsenn och hanns høstrue wedt naffn Marine vnderdanigst till os haffuer supplicerit och tillkiennde giffuet, huorledis hannom er formidelst illdebranndt och ellers wdj anndre maade tillslagenn stoer wlycke och armodt, the ochsaa medt allerdomb och møgen suaghedt erre beladenn, saa the icke kunde forthienne theris føde och søge och bruge nogenn nerring och handell, vnderdanigst begierrenndis, wy naadigst wille beuillge, att the maa indtagis der wdj hospitallit, thaa bede wy dig och wille, att naar du her medt besøgis, och der wdj hospitallit er nogen platz, thu daa thennom jndtager, eller ochsaa thersom paa thenne tidt icke er platz, du thaa thennom paa enn annden tidt, naar nogenn platz ledig worder, jndtager och lader thennom bekomme then vnderholding, som andre hospitals lemmer ther sammestedtz niude och bekomme. Haffniæ 29 septembris anno 1596.

Tegn. o. a. L. XIX. 13.

IV s.747

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 19:15:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top