eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.850

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 740
Nummer: 850


< Forrige . Indhold . Næste >

850.

3 Avg. 1596.

Der skal gøres Afregning med Villumke von Deldens

Till Enuoldt Kruse.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Widt, effthersom wy till wortt egitt behouff haffue bekommett aff os elskelige Wilimcke von Dellens, borgerske her wdj wor kiøbstedt Kiøbenhauffnn, nogen antall hundritt ammer win, och effther att hun er vnderdanigst begierrendis till en summa pendinge wdj hindis betalling att forhielpis hindis thro och loffue wden lanndtz der medt att holde wedt lige, och wy icke wide, huor møgitt wy kunde bliffue hinde skyldige, efftherdj att medt hinde icke endnu er giortt endelig kiøb om samme winn, tha bede wy dig och wille, att nar du her medt besøgis, du daa strax handler medt hinde om kiøbet paa samme win. Dog førendt du aldelis sluter kiøbett, attu worre till forordnede regierrings raadt thet tillfornn lader wide. Ther medt etc. Actum Haffniæ 3 augusti anno 1596.

Tegn. o. a. L. XVIII. 556.

IV s.740

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 18:06:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top