eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.840

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 732
Nummer: 840


< Forrige . Indhold . Næste >

840.

10 Feb. 1596.

3 Adelsmænd skulle tilbagelevere hvad de have laant af Arkeliet.

Knudt Grubbe, Christenn Frys och Børge Throlle finge breffue, att effthersom Kongelig Maiestet er kommen j forfarrinng, huorledis the wdj Kongelig Maiestetz salig och hoglofflig jhukommelsis tidt skall haffue bekommit till lons aff arckeliet for Kiøbenhaffn skiødt, krudt och lodt effther theris der paa vdgiffnne beuis, att the derforre medt thet første lader igenn leffuerre jnd wdj forskreffne arckelie samme skiøtt, krudt och lodt eller och anditt saa gott wdj thet stedt arckeliemesterren thersammestedtz till hennde, eller och thennom hos regierrings raadt erklerer huor der om er, saa the der om kandt wide beskedt. Actum Coldinghus 10 februarij anno 1596.

Tegn. o. a. L. XVIII. 483.

IV s.732

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 16:26:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top