eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.83

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 67-68
Nummer: 83


<-Forrige . Indhold . Næste->

83.

8 Juni 1461.

Kjøbenhavns Bythingsvidne, at Didrik Skrædder paa Jes Knudsen Bagers Vegne tilskødede St. Antonii Alter i St. Nikolaj Kirke al sin Rettighed i en Gaard ved Fisketorvet. Dronning Dorothea var paa Alterets Vegne udvalgt til at være Gaardens rette Forsvar.

Alle mæn, thetta breff see eller høre læsis, helsse wii Jachim Griis, ridder, høwitzman pa Køpenhaffn, Anders Nielsson, borgemester, Dittløff van dem Borne, radhman, Bernd Wogn, Jes Bossøn, Jes Pedherssøn oc Hinrich Raadh, borgere i samæsted, ewinneligh meth gud, oc kungøre alle nærwærendis oc kome sculendis, at vnner wor herris aar mcdlx. primo, then mandagh næst effter gutz leghoms dagh, war skickit for oss pa Køpenhaffns bything oc flere gode mæn, som tha nærwærendis ware, beskeden man Didrik Skrædher, byman i Køpenhaffn, foldmechtigh pa Jes Knutssøn Bageris wegnæ, hwilken vplodh oc schøte fra honum oc hans arffwinge hetherligh man Gherlagh Floer, radhman i samæsted, pa sancti Antonii alteris wegnæ i sancti Nicolai kirkæ i Køpenhaffn, all forscreffne Jes Knutssøns eyædom, ræt oc ræticheedh, som han haffde i then gardh, som Lassæ Bagher nw i boor, hws oc jordh, oc meth all syn tilliggelse, lengge oc brede, enchte wndentaghet, liggendis i Køpenhaffn syndhen weth Fiskæthorghet, vesten næst then gardh, som Sywort van der Rynne i bodhæ, oc østen næst then gardh, som Jes Nielssøn Kremer nw boor, oc rækkær til een annen gadhæ, som kallis Lædær strædhet, til ewerdelighæ eyæ haffuæ sculendes. For hwilken forscreffne gardhs rættæ forswar hoghboren førstynnæ wor nathige frwæ dronning Dorothea tilkeesd ær at wære pa forscreffne alteris weghnæ. Oc war forscreffne schøde statucht mælt, oc war om forscreffnæ ærendæ pa then tiidh engen gensielsse. At wii swo haue høørt oc seet, som forescreuet stander, thet withne wii meth wore incigle hengde for

IV s.67

thette breff. Giffuit oc screffuit aar, dagh oc stadh, som forescreffuit standher.

Langebeks Afskrift i Dipl. efter Orig. i St. Nikolaj Kirkes Arkiv. 1747. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 54-55.

IV s.68

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn feb 2 19:49:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top