eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.828

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 726-727
Nummer: 828


< Forrige . Indhold . Næste >

828.

24 Nov. 1595.

Kgl. Befaling om at skaffe Kongen Flesk til Købs.

Til borgemester och raadt wdj Kiøbenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wider, effther som skouffuene fast alleuegne offuer alltt rigett nu paa nogen tidt lang haffuer werritt møgitt wfruchtbarre, saa att thenndt forhaabning, wy aff thennom haffde os att formode medt flesk till adtskillige notturfft och wor wdspisnings behouff, haffuer os aldelis slaget feigell, tha bede wy eder och wille, att dersom j enthen sielff haffue noget flesk att affhennde, j tha thet till wor behouff for pendinge och guodt betallinng os wille beuilge, disligiste forfarre hos borgernne och bagernne wdj ethers bye, om the ochsaa kunde haffue noget flesk att sellge och

IV s.726

der om tilbiude wor renthemester richtig beskedt, huor møgit flesk j aff eders bye os kunde forskaffe. Wy haffue giortt hoes hannom den forordning eder och eders medborgere thet att forniøge och betalle. Ther medt etc. Actum Aarhus 24 nouembris anno 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 465.

IV s.727

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 13:10:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top