eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.827

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 726
Nummer: 827


< Forrige . Indhold . Næste >

827.

1 Okt. 1595.

Hans Kortsen bliver Lem i Helligaands Hospital.

Till Mogenns Berthellsenn, forstanderre for Helligestus hospital wdj Kiøbenhaffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Widt, att thenne breffuiser Hans Kuordtzen vnderdanigst till os haffuer supplicerit giffuendis tillkiennde, huorledis hanndt wdj mødsommelig tidt haffuer werritt wdj wor salige her faders saa well som och wdj nogre frembfarende kongers her wdj rigett, alle salige och hoglofflige jhukommelse, deris thienniste och nu daugligenn formidelst hans hiøge bedaugede alder besuergis och formidelst enn hemelig skade, hanndt fick, ther de mange skibe bleffue wnder wortt lanndt Borgenhollm, er geraaden wdj liffs suaghedtt, saa handt icke medt hans henders arbeidt kanndt forthienne sitt brødt och erlig vnderholdning, wnderdanigst begierrendis wy slig hans hiøge alder och suaghedtt naadigst wille ansehe och hannom hans lange thienniste att mothe att niude. Thj bede wy dig och wille, att nar du her medt besøgis, du tha forfarer, om forskreffne Hans Kuordtzens leglighedtt, och dersom hanndt findis att werre en rett hospitals lehm och nogen platz er ledig, du daa hannom der vdj hospitalit indtager och forordner hannom hans tilbørlig vnderholdning ligge som andre der vdj hospitalit niuder och bekommer. Ther met etc. Actum Aarhus 1 octobris anno 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 461.

IV s.726

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 13:05:30 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top