eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.826

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 725-726
Nummer: 826


< Forrige . Indhold . Næste >

826.

15(?) Sept. 1595.

Christoffer Valkendorf og Arild Hvitfeld beskikkes til Statholdere.

Til borgemester och raadtmendt wdj Kiøbenhaffn.

Christianus 4. Helse eder os elskelige borgemester och radmendt och byfougitt wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn euindeligen medt Gudtt och wor naade. Wider, effthersom wy nu haffue begiffuet os paa en reigse wdenn lanndtz, och wy derforre haffue naadigst tillforordnitt os elskelige Christoffer Walckendorff till Glorup och Arrildt Huitfeldt till Odersberg, rigens cantzler, worre mendt och raadt, att skulle bliffue beliggenndis der wdj wor kiøbstedtt Kiøbenhaffn indtill wor lyckelig ankompst tidt indt wdj rigett egenn och der medt altingist haffue flittig och tilbørlige indeseende, tha bede wy eder, biude och her medt alffuorligenn befalle, attj erre forskreffne worre forordnede raadt hørige, liudige och følgachtige wdj huis the eder paa

IV s.725

worre wegnne billigenn befallenndis och tillsigenndis worder. Thj lader thet jngenlunde. Befallendis etc. Actum Colding 25 septembris anno 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 461.

IV s.726

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 13:00:39 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top