eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.82

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 66-67
Nummer: 82


<-Forrige . Indhold . Næste->

82.

15 Sept. 1460.

Broder Mikkel, Guardian i Graabrødre Kloster i Kjøbenhavn, og Konventsbrødrene sammesteds tilstaa, at de have modtaget 200 Mark lybsk af Dronning Dorothea, hvorfor de forpligte sig til at holde en vis Gudstjeneste.

Alle men, thette breff see eller høre læses, helse wy broder Michel, garden i Grabøder closter i Københaffuen, oc alle conuentes brøder i then same steth, ewynnelig meth wor herre, ok wedderkennes wy fore alle nerwerendes oc kommeskulendes meth thette wort opne breff, at wy meth hederlighe faders, broder Jeppe Køgs aff same orden, custos i Roskild, wilie oc sammethycke hawe intageth oc vpboreth aff høyborne førstinne wor kære nadighe frwe Dorothea, meth guths nade Danmarks, Sweriges, Norges, Wendes oc Godes drotning, hertughinne i Sleswigh, greueinne i Holsten, Stormarn, Oldenborgh oc Delmenhorst, tw hundrede Lubiske marc i gode oc rede penninge, en kalk, bogh oc messeredhe, alter kleder oc anner reedskap, til altereth hører, fore hwilke ok mere got, som wos hobes til at wi oc wore æfftherkommer akte oc skule faa aff fornefnde høyborne førstinne oc hennes æfftherkommere, tha tilbynde wi oss oc wore æfftherkommere at holde en ewigh dagelig messe, som hære æfftherfølger. Om søndagen aff the helge threfaldigheth, om mandaghen fore alle cristene

IV s.66

siæle, om thiisdagen aff sancto Johanne ewangelista, om odhensdaghen aff the helge thre konningher, om thorsdaghen aff gudzlikomme, om fredaghen aff wors herre feem vnder, om lowerdaghen aff wor frwe. Til ydermere witnesburdh oc bæddre forwaring her om tha haffue wy fornefnde broder Jepp Køgh, custos, broder Michel, garden, oc mene conuent i Københaffuen ladeth henge wore insegle meth wilie oc wytskap neden fore thette breff, som giweth ær i fornefnde Køpmanhaffuen annen dagh nest helge kors dagh exaltacionis, anno domini millesimoquadringentesimosexagesimo.

Udenpaa: Om gudz tieniste i groæbrøder i Køpnehaffn. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med tre velbevarede Segl. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 53-54.

IV s.67

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn feb 2 19:42:43 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top