eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.814

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 720
Nummer: 814


< Forrige . Indhold . Næste >

814.

3 Maj 1595.

Byfogeden maa fremdeles nyde 1/2 Læst Korn af Slottet, som nylig var bleven ham afkortet.

Till Dittløff Holck.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Widt, att wy naadigst haffue beuilget, att os elskelig Kastenn Rytter, byfougit her wdj wor kiøbstedt Kiøbenhaffn, maa aarligenn for hans wmage och thienniste her effther egenn bekomme her aff slottitt then halffue lest korn, som hannom for nogen tidt sidenn forledenn er bleffuen affkorttitt. Thj bede wy dig och wille, attu her effther aarligen paa worre wegne her aff slottitt lader giffue och forniøe forskreffne Kasten Rytter forskreffne j lest korn, som hannom wdi saa maade er bleffuen affthagen, medt huis andit hannom effther hans bestillings lydelse naadigst er forskreffuitt och beuilget, huilcket slodzskriffueren sidenn saaledis haffuer till sitt regenskaff att indførre. Ther met etc. Actum Haffniæ 3 maj anno 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 427.

IV s.720

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 11:47:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top