eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.812

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 719-720
Nummer: 812


< Forrige . Indhold . Næste >

812.

1 Maj 1595.

Der skal udbetales en Skipper en Sum for at have ført Træer og Urter fra Holland til Kongens Brug.

Till Enuoldt Kruse.

Christianus 4. Vor gunst tilforn. Widt, effther som wy naadigst haffue hafft wor gartener her for wor slott Kiøbenhaffn indt wdj Hollandt effther attskillige slags threr och wrter till wor behoff, och en Hollendiske skipper nu haffuer indførtt forskreffne garttner her for wor kiøbstedt Kiøbenhaffn medt huis trer och anden deell, handt haffuer bragt medt sig, tha bede wy dig och wille, att nar du

IV s.719

her medt besøgis, du daa lader giffue och forniøie forskreffne skipper x daller thill fragt saa och v daller for thend wnderholdning, som forskreffne wor gartner haffde hoes forskreffne skipper paa skibet, saa well som och v daller, som forskreffne skipper forskreffne gartner till sin forterring paa reisen haffuer wdlagt, och thet saaledis lader førre till regenskaff. Ther met etc. Befallendis etc. Actum Haffniæ 1 maij anno etc. 1595.

Tegn. o. a. L. XVIII. 427.

IV s.720

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 11:38:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top