eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.809

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 718-719
Nummer: 809


< Forrige . Indhold . Næste >

809.

11 Juni 1594.

Henrik Rammel skal have en Gaard paa Amagertorv.

Detleff Holck, høffuitzmand paa Kiøpnehaffns slott, fick breff, att skulle med bygning hielpe och forbedre en gaard liggendis paa Amage thorff wdi Kiøpnehaffn, som Hendrich Rammell thill hans woning och werelse er indgiffuen, och huis ther paa opgaar, thet

IV s.718

haffuer slotzskriiffueren thill sit regenskaff att indføre. Sammeledis skall hand befale Kongelig Maiestets rustmester att wdthage huis rustning ther findis wdi samme gaard och thet igien oplegge paa rustkammerit huos thend anden rustning och siden andtworde forskreffne Hendrich Rammell nøgelen thill forskreffne hus, som forskreffne rustning bliffuer wdthagit. Actum Haffniæ 11 junij anno etc. 1594.

Tegn. o. a. L. XVIII. 334.

IV s.719

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 09:36:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top