eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.805

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 717
Nummer: 805


< Forrige . Indhold . Næste >

805.

26 Avg. 1593.

I Møntgaarden skal indrettes Bolig til Møntmesteren og Bøssestøberen.

Til Detleff Holck.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiid, epter att wij nu haffue ladit bestille och wdj wor thienniste ahnthage os elskelige Andres Metzner for en mynttemester och hand nu strax paa foraaritt samme werck wdj myntten ther wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn skall begynnde och anrette, tha bede wij thig och wille, att du nu strax med thet allerførste wdj mønthegaarden thersammestedtz, som wor bøsestøber nu wdj boer, lader thil rette och thilflie, at forskreffne mønttemester saa well som och forskreffne bøsestøber samptligen kunde haffue theris bequemmelig woning och werelse ther wdj. Och naar forskreffne mønthemester diid ankommer och thig ther om epter wor befalning besøger, thu tha epter hans wnderwiisning och hans ahngifft lader ferdig giørre huis ouffnne och anden nottorfft wdi samme huse kunde fornøden giøris samme møntter arbeide med at fuldriiffue, och thet lader slotzskriiffueren indføre wdj hans regenskaff. Ther met etc. Befallendis etc. Actum Koldinghus thend 26 augusti anno etc. 1593.

Tegn. o. a. L. XVIII. 286-87.

IV s.717

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: man apr 21 09:21:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top