eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.80

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 64-65
Nummer: 80


<-Forrige . Indhold . Næste->

80.

30 Juni 1459.

Det danske Kompagni udlejer en Grund østen for Kompagniet.

Alle mæn, thette breff see eller høre læses, helsse wii Magnus Jenssøn, kallendis Scriffuer, radhman i Køpenhaffn, oc Danckord Langge, byman, oldermæn, oc alle brødre i thet Danske kompanye ewinneligh met Gudh, oc kungøre alle nærwerendis oc kome scullendis met thette wort opne breff, at wii wetherkennes oss met samtyckæ,

IV s.64

radh oc foldbordh flere wore brødres i forscreffne companye vti leyæ at haue ladhet beskeden man Niels Hiort en forscreffne Dansk kompanyes jordh och grund i syne daghe, hans husfrues Ghertrud, som han nu hauer, oc i beggis theris echte børne daghæ, hwilken grund ligger østen fra kompanyet oc recker i breden fra øster til vester pa hwær ændæ halff otten(!) syælensche alne, oc i lengge fra nør til synder sytten siælensche alen oc eet qwarteer, meth swodan wilkor, at forscreffne Nis Hiort, hans forscreffne husfru Ghertrudh oc beggis theris echte børn scule giue hwert aar aff forscreffne jordh til forscreffne Danske kompanye sexten grote til landgille innen ....... dagh betimelighæ betalæ sculendis. Naar forscreffne Nis Hiort, hans forscreffne husfrue Ghertrudh oc beggis theris echte børn affgangne æræ, tha skal forscreffne jord oc grund meth al bygning oc bethring, som tha pa forscreffne ............... til forscreffne Danske kompauye vden helperædæ eller ytermere gensielsse ..... met swodant ....... oc brødre i forskreffne Danske kompanye i forskreffne tiidh igen haue forscreffne grund til forscreffne kompanye ....... standelsse i noger made, oc om thet swo behoff giørdis, tha skal oc forscreffne grund kome vhyndret til forscreffne kompanye, oc hwat bygning tha pa forscreffne grund fynnes, then skal løsæs aff forscreffne Niels Hiort eller aff hans arffwinge effter fleræ gode mæntz siælssæ pa bodhæ sidher. Worde forscreffne wilkor ickæ folkomelighæ holdhen, som forescreffuet star, tha skule oldermæn oc brødere i forscreffne companye fold macht hauæ thettæ breff igen at kallæ oc forscreffne grund met al bygning oc bethring at anamæ til forscreffne Danske kompanye vden helpærædhæ eller noger ytermere rætgang. Til en støre forwaring ladhæ wii hengge wore jnsiglæ for thette breff, met flere kompanyes brøderis jncigle til withnisbyrd, som æræ Bernd Wogn oc Ewert Guldsmydh. Datum Haffnis anno domini med quinquagesimo nono, sabbato ante festum visitationis sancte Marie virginis gloriose.

Udenpaa: Nihil aut parum in se habet. Littera locationis super qvodam fundo aff oldermen och alle brødre i Danske kompani. 1459. Langebeks Afskrift efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv i Dipl. i Geh.-Ark. Jfr. 1ste Bind Nr. 148, der er samme Stykke, men efter Originalen, der nu er mere defekt end i Langebeks Tid.

IV s.65

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn feb 2 19:07:22 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top