eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.794

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 708-709
Nummer: 794


< Forrige . Indhold . Næste >

794.

14 Juli 1592.

Kgl. Dombrev paa en Gaard mellem Stranden og Læderstræde, der af Raadmand Albert Christensen var skødet til Christoffer Valkendorf og af denne igen til Lavrids Brokkenhus.

Wii Christian thend Fierde osv. giøre alle vittherligtt, att for os vor skicket os elskelige Lauritz Brockenhuus till Brangstrup, wor mand, thienere och befallingsmandt paa vortt slott Nyeborrig, hans visse budtt medtt itt pergamentz skiøde breff, som os elskelige Karsteen Rytther, byefogidtt vdj wor kiøpstedtt Kiøpnehaffn, Peder

IV s.708

Munck Jacopsen, Søffren Chrestensen, borgemestere, Erick Clemidtzen, raadmandt, och Terben Jensen, byeskriffuer ther sammestedtz, vdgiffuitt och beseglidtt haffue, lydendis, att os elskelige Albritt Christensen, raadmandt ther sammestedtz, haffuer skiødtt fran sig, hans høstrue och alle therris arffuinge till os elskelige Christoffer Valckendorff till Glorup, høffuidtzmandt paa vortt slott Helsingborrig, och alle hans arffuinge, en hans gaardtt liggendis vdj Kiøpnehaffn vidtt Stranden emellom forscrefne Christoffer Valckendorffs egen gaardtt paa thend vestre och Anders Hansens gaardtt paa thend østre side, som strecker sig meth thend søndre side vdtt till Stranden och meth thend nørre ende vdtt till Lerstreditt, huilcken forschrefne gaardtt meth huuse, bygning osv. Disligiste haffde itt forscrefne Christoffer Valckendorffs opladelse breff, lydendis att hand haffuer vndtt och opladtt fran sig och alle hans arffuinge och till forscrefne Lauritz Brockenhuus och hans arffuinge ald thend rett och rettighedtt, hand till samme gaardtt haffuer osv. Huilcket skiødebreff saa och forscrefne opladelse breff vij nu stadfeste och vidtt therris fulde magtt dømme osv. Datum Triiggeueldis 14 die julij anno 1592.

Eodem anno die et loco fick forscrefne Lauritz Brockenhuus første, anditt och tredie dombreff vdi samme forfølling. Fjerde Dombrev fik han 2 Dec. 1592.

Rigens Forfølgningsbog 1592-98 i Geh.-Ark.

IV s.709

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:41:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top