eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.791

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 707
Nummer: 791


< Forrige . Indhold . Næste >

791.

6 Marts 1592.

Befaling til Rentemesteren om at betale nogle Borgere, af hvem Kongen har købt et Skib.

Til Enwold Krusse, rentemester.

Christian etc. 4. Vor gunst tilforn. Wiid, eptersom wij naadigst haffue kiøpt och thilforhandlit os ett skiib aff oss elskelige Matz Hanssøn, Jacob Lauritzøn, Lauritz Offuersker, Gregers Bang och skipper Niels Jensøn, borgere wdi wor kiøpsted Kiøpnehauffn, for ijm daller, tha bede wij dig och wille, att naar du herom besøgis, du tha fornøyer forskreffne borgere jm daller thil Scti. Johannis Baptistæ dag nu førstkommendis och ijm thil Scti. Laurentij dag thernest epter, tagendis ther paa deris beuis samme summa pendinge thennom att werre erlegdt och betalit, huilckett du siden saaledis haffuer till regenskaff at indtføre. Ther met etc. Befalendis. Actum Haffniæ thendt 6 martij anno etc. 1592.

Sæl. Tegn. XVIII. 140.

IV s.707

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:28:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top