eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.79

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 64
Nummer: 79


<-Forrige . Indhold . Næste->

79.

11 Juni 1459.

Thingsvidne om Byens Skøde paa en Grund mellem Østergade og Nikolaj Kirkegaard.

Alle mæn, thettæ breff see eller høræ læsæs, helsse wij Jepp Skrædher, byfoghet i Køpenhaffn, Barqwart van Hamelen, borgemester, Gherlagh Floer, Ditløff van deme Borne, Pawel Bentzsson, Nis Andersson oc Magnus Jensson, radhmen i samæsteth, ewinneligh meth Gudh oc kungøre alle nærwærændis oc komesculendis, at vnner wbr hærræs aar med quinquagesimo nono, then mandagh næst effter sanctj Bonifacii pape dagh, war skickit for oss pa Køpenhaffns bything oc fleræ gode mæn, som tha nærwærændis waræ, beskeden man Andreas Schulte, radman i Køpenhaffn, hwilken pa al radhzens wegne oc gantze menicheetz i samæsteth vplodh oc schøte hetherligh man her Niels Olaffsson, canic i wor Frwæ kirkæ j Køpenhaffn, pa hetherligh oc wælbyrdigh mantz wegne her Thetz, erchideghen j Roskildæ, een Køpenhaffns byss jordh oc grwnd liggendis j sancti Nicolai sogn, syndhen widh then Østre gade, vesten hoss then gardh, som Pær Vnger nw j wære haffuer, nordhen fra sancti Nicolai kirkæ gardh oc østen fra Jepp Skrædhers gardh, eet lidhet strædæ løpendis emellom, meth all forscrefne jordhs oc grwnds lengge oc brede, som thet howit breff vdwiser, som ther ytermere pa giuit ær, til ewerdelighæ eyæ hauæsculendis, oc war forscrefne schøde statucht mælt, oc war pa then tiidh om forscrefne ærændæ engen gensielssæ. At wij swo hauæ høørt oc seet, som forescreffuit standher, thet withne wij meth wore jncigle hengde for thettæ breff. Giffuit oc screffuit aar, dagh oc stat, som forescreffuit standher.

Udenpaa: Skøde breff paa same gard vti Kiøpnehaffnn. 7 Segl hænge under, alle vel bevarede. Nr. 1 er et Bomærke, Nr. 2 to korslagte Hager i et Skjold, Nr. 3 en springende Hest med en Hest i Hjælmemærket, Nr. 4 en Ibskal med Hjælmemærke, Nr. 5 et Kors og en Arm i et Skjold, Nr. 6 et Bomærke i et Skjold, Nr. 7 3 Regnbuer med 3 Spydspidser i et Skjold med Hjælmemærke. Orig. paa Perg. i Arne Magn. Diplomsamling, Fasc. 25 Nr. 9, paa Univ. Bibl.

IV s.64

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn feb 2 18:52:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top