eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.789

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 706
Nummer: 789


< Forrige . Indhold . Næste >

789.

21 Dec. 1591.

Skibe skulle ligge i Vinterleje i Grønnegaards Havn.

Til borgemestere och raadmendt wdi Kiøpnehauffn.

Christian etc. Vor gunst tilforn. Wiider, eptersom i os wnderdanigst lader giffue thilkiende, huorledis att haffnen her for byen møgit skall forfyllis aff thend aarsage, at mange och atskillige skuder och skiibe leggis ther ind, och ther med wdi atskillige maade opfylder haffnen, enddog wor kiere herre faderfaders, salig och hoglofflig ihukommelses breff ther om er wdgangen, att saadanne skuder och skiibe skulle leggis wdi Grønegaardtz haffn, tha epterdi os och riigit er ther wdinden høyligen angelegen, bede wij eder och wille, attj lade forordnne, at alle huis skiibe och skuder, som her for byen wdi winterleyer skulle indleggis, at the bliffue indtlagdt wdi Grønegaardtz haffn epter hogbemelte wor kiere herre faderfaders breffs liudelse, saa haffnen ther for byen icke ther offuer skulle forfyldis, som her till skeedt er, och j aldelis retter eder epter och holder offuer hogbemelte wor kiere herre fader faders breff och icke tilstede nogen skiibe och skuder at indtleggis wdi byes haffnen, wden the som billigen bør ther att indleggis 1). Ther med skeer wor wilge. Haffniæ 21 decembris anno etc. 1591.

Tegn. o. a. L. XVIII. 126-27.

__________

1) Wden-indleggis er over- eller understreget.

IV s.706

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 19:16:17 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top