eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.772

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 695
Nummer: 772


< Forrige . Indhold . Næste >

772.

11 Avg. 1590.

Kgl. Befaling om Stralsunds Fid paa Dragør.

Til borgemestere och raadmend wdi Kiøpnehauffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Huad borgemestere och raad aff Straalsund haffuer wore elskelige tilforordnede regierings raadt thilskreffuit och thennom beklagit och besuerit offuer ether sielff och eders medborgere om nogen fiidt och platze, som theris borgere aff eder skall werre frathagen och formehnt paa Dragøer, som the aff arrildtz thiid skulde hafft rettighet thil, thet haffue i aff indlagde copie wiidere at forfare. Thj bede wij ether och wille, atij ther med thet saa skicker och forordner, at thennom ingen billig aarsage kand giffuis sig at becklage, och attj met thet første eder emod os ercklerer, huor thet sig med thend leiglighed haffuer, om nogen aff deris fiidt, the thilfornne haffde, skal thennom werre fra pællit, och aff huad aarsage thet skeed er, at mand der effter kand lade giffue thennom thilbørlig beskeed, om de ther om giøre wiidere ahnfodring. Ther med skeer wor wilge. Skreffuit paa wort slot Koldinghus thend xj augusti anno etc. 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 294.

IV s.695

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 12:40:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top