eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.763

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 690-691
Nummer: 763


< Forrige . Indhold . Næste >

763.

10 Feb. 1590.

Gentofte Kirketiende skal anvendes til Kirkens Gavn.

Til Anders Jull, hospitals forstander wdj Kiøpnehauffn.

Christianus 4. Wor gunst tilforn. Wiid, at menige sognemendt wdj Genthoffte sogen haffuer wnderdanigst ladit giffue os thilkiende, at theris kircke skal slet werre forfalden for thend aarsage skyld, at ald huis thiende oc indkompst samme kircke thillaugdt err kommer thil hospitalit her wdi wor kiøpsted Kiøbenhauffn, wnderdanigst therfore begierer, at forskreffne thiende motte foruendis thil kircken egien. Thj bede wij thig och wille, attu her epter haffuer

IV s.690

flitig insehende, at forskreffne thiende motte anuendis thil kircken och hindis bygning och fororner(!) ther thil en eller tho guode dannemendt, som forskreffne thiende och kirckens indkompst kunde opbære och thend at anuende thil kirckens gauffn och beste, saa thend egien maa bliffue bygdt oc forbedrit och icke slet nederfalde. Ther met etc. Actum Haffniæ 10 februarij anno 1590.

Tegn. o. a. L. XVII. 250.

IV s.691

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 09:48:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top