eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.757

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 687
Nummer: 757


< Forrige . Indhold . Næste >

757.

10 Juli 1589.

Nogle Borgere skulle have et arresteret Skib tilbage.

Til Erick Vongsøn.

Christiann 4. Wor gunst tilforn. Viid, at de wore wndersaatter och borgere wdi Kiøbenhauffn, for huilcke thet skib sammestedts nogen tid haffuer werrit holden vdi arest aff aarsag, at skipperen sin anpart, som war fierdeparten, haffde til os och cronen forbrut, haffue wnderdanigst for os lade(!) berette, at de effter wor naadigste beuilning haffue fornøyet de ijc thaller, som samme fierdepart haffuer werrit taxerit for, och du ligeuel skal wegre thig samme skib thennom at lade følge, wden du der om haffde wor synderlig befalning, tha bede wii thig och wille, attu forfarer her om huos wor rentemester os elskelig Enuold Kruese, och dersom de hannom paa wore wegnne forskreffne ijc thaller haffue fornøyet, attu thennom da samme skib wden ald wiidere ophold lader følge. Ther met etc. Actum Kroneburgk 10 julij anno 1589.

Tegn. o. a. L. XVII. 171.

IV s.687

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 20 08:56:36 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top