eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.735

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 670
Nummer: 735


< Forrige . Indhold . Næste >

735.

11 Juli 1585.

Bortforlenede Tiender og Jorder skulle igen annammes under Ladegaardene.

Til Christoffer Rosengaard.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Wiid, att wij nu her hoes thilskicke thig wort forlenings och bestillings breff paa wort slott Kiøpnehaffn, bedendis thig och wille, atthu althingist ther mett lader thig saa were beffallit, som wij thig naadigst thilbethroer, och som wij wdj samme wort befallings breff haffue formeldet om huis thiender, enge eller jorder, som vdj Christen Windz thiid er kommen ther fra slottens ladegaarde, tha bede wij thig serdelles och synderlig befalle, atthu er forthenckt wdi om alle samme jorde och enge, som vdj Christen Windz thiid er bort leyet fra ladegaardene, egen att anamme och bruge os thill bedste, saa och attu forfarer om alle the kronens thiender, som er forleent och forskreffuit bort ther wdj leenit, och huilcke som icke ehre anderledis end thill en thiid och ad gratiam heden forleent och icke thill liffsthiid forskreffuitt, atthu thennum egen anammer och bruger thill ladegaardene paa wore wegne, och mett thennum wider wor gaffn och bedste, som thett thig bør. Ther met etc. Actum Frederichsborg xj julij aar etc. 1585.

Tegn. o. a. L. XV. 524.

IV s.670

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 12:00:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top