eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.734

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 669
Nummer: 734


< Forrige . Indhold . Næste >

734.

6 Juli 1585.

Borgerne kunne ikke faa Frihed for Indkvartering.

Til Christoffer Walckendorff.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att epthersom j vnderdanigst haffue os andragitt och formeldit os elskelige borgemestere, raadmendz och menigheds wdj wor kiøpstedt Kiøpnehaffn theris vnderdanigst begere, som the hoes os begere och lade anlange, att wij thennum naadigst wille beuilge frihedt for bøsseskøtter, bodsmendz, landzknecht hold och anden hold, tha wille wij therpaa thill naadigst andsuar ether icke forholde, att eptherdj thet er thend stedt, huor wij haffuer wor orlug skiibis vdredning och for thend leylighed mue thid forskriffue och forordne fra andre steder alt huis folck, som os behoff giøris thill samme wore skiibe och andre brug, kunde wij epther thend och anden riigens leylighed for ingen deell beuilge wore vndersotter ther sammestedtz slig almindelig frihed for hold, som the thet och selff well kunde bethencke. Huis wij ellers vdj andre maade theris bedste kunde wiide och bethencke, ther thill ere wij naadigst benegit, och wij thette ether thennum thill naadigst andsuar att formelde wille naadigst wiide lade. Befallendis etc. Actum Kroneborg thend 6 julij aar etc. 1585.

Tegn. o. a. L. XV. 521-22.

IV s.669

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: lør apr 19 11:52:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top