eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.73

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 59-60
Nummer: 73


<-Forrige . Indhold . Næste->

73.

17 April 1458.

Skøde til St. Nikolaj Kirke paa en Jord i Pilestræde.

Alle mæn, thettæ breff see eller høre læsæs, helsse wii Jepp Skrædher, byfoghet i Københaffn, Andreas Schulte, Gherlagh Floer, Ditløff van dem Borne, Pawel Bentzssøn, radhmen, Danckort Langge oc Marten Nielssøn, bymæn i samæsted, ewinneligh meth Gudh, oc kungøre alle nærwærendis oc kome sculendis, at vnner wor herris aar mcdl octauo then mandagh næst effter dominicam misericordias war skickit for oss pa Køpenhaffns bything oc fleræ gode mæn, som tha nærwærendis ware, Pær Jeppssøn, kallendis Beyer, byman i Køpenhaffn, hwilken pa syn wegne oc hans systers Karinæ vplodh, solde och schøte beskeden man Sywort van der Rynne, byman i samæsted, pa sancti Nicolaj kirkis wegne i Køpenhaffn en beggis theris jordh oc grwnd liggendis i Køpenhaffn i forscreffne sancti Nicolai sogn i Pilæstrædhet nordhen næst then jordh oc grund, som Pær Hanssøn nw pa boor, meth all forscreffne grwnds lengge oc brede, enchte vnnertaghet, som thøm meth rættæ tilhører, til ewerdeligh eyæ hauæ sculendis. Oc war forscreffne skøde statucht mælt, oc war paa then tiidh her om engen gensielsse, vden hwøm forscreffne jordh tilhører, at ther gørs aff til byen, hwat thet sich bør meth rættæ. At wii swo hauæ hørt oc seet, som forscreffuit standher,

IV s.59

thet withne wii meth wore jncigle hengde for thettæ breff. Giffuit oc skreffuit aar, dagh oc stadh, som forscreffuit standher.

Det tredie og fjerde Segl vare adelige, de andre Bomærker, da Langebek afskrev Orig., der var i Nikolaj Kirkes Arkiv. Udenpaa med en nyere Haand: Breffue liudendis paa Albredt Friisis gaardt i Pillestrede, giffuer aarligen til jordskyldt 6 Sk. grot gamel myndt oc nu er viii Mk. Huilken gaard welb. fru Karen Bryske, salig Iffuer Longis epterleffuerske, nu eyer. (Jfr. 1ste Bind S. 511.)

IV s.60

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør feb 1 21:11:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top