eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.722

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 661
Nummer: 722


< Forrige . Indhold . Næste >

722.

31 Jan. 1582.

Marcus Hes maa i Betaling for det Skib, Kongen købte, modtage en Fordring paa Kongen af Sverig for Sild, der er optaget i det Narvaske Farvand.

Til Christoffer Valckendorff.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, epthersom j vnderdanigst haffue laditt giffue os thilkiende, att Marcus Hes haffuer weritt begierendis wdj sin betalling for huis wy hannum skulle lade fornøye for thett skib, wy aff hannum bekommitt haffue, att motte bekomme och sig eptherladis huis os hoes koningen aff Suerige tilstaar for sild, som paa thend Norrisk fartt er opthagitt, thett hand forfulde paa sin egen euenthyr och wden ald wilckor wille vdj forskreffne bethalling anthage, och j vnderdanigst er begierendis ther om wor wilge att wiide, tha ere wy well ther med thilfridtz, att forskreffne Marcus Hes, huis wy hoes koningen aff Suerige for sild endnu haffue att fordre, maa eptherladis wdj forskreffne bethalling hannum huis os for forskreffne skib tilstaar, epthersom hand thett selff er begierendis. Som j giffue thilkiende, att ther icke er frantz glas att bekomme ther wdj byen, som j epther wor skriffuelse kunde os forskaffe, tha wille j hiid forsende aff thend hessiske glas och saa møgitt bly, som ther er att bekomme, epther att thett her giøris endeligen fornøden, och ther mett wden skade icke kand forhalis. Ther mett etc. Actum Kroneborg 31 januarij anno 1582.

Tegn. o. a. L. XV. 24.

IV s.661

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 19:21:49 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top