eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.717

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 657-658
Nummer: 717


< Forrige . Indhold . Næste >

717.

9 Avg. 1581.

Der skal gøres Afregning med Raadmand Albert Albertsen og flere over hvad de have modtaget fra Frederiksborg og Kronborg af Smør, Korn o. desl.

Till Christoffer Valckendorff.

Wor synderlig gunst tilforn. Wieder, som os elskelige Albritt Albritzen, raadmand wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, haffuer nogle aar med affgangne Hans Oluffsen och nu siden med os elskelige Niels Pedersen, borgemester samestedtz, werett wdj handell med oss om wor indkompst korn, smør och anden deell aff wor slotte Frederichsborg och Kroneborg och paa samme handell werett wnderdanigst begierendis wor endelig quitantz, tha bede wij ether och begierre, attj wille forethagge alle forskreffne Albritt Albritzens och hans consorttes wdj forskreffne handell indlegter(?)registers quitantz och anden breffue och ther epther forfare, huorledis ther mett er clartt giortt, eller om nogitt hoes thennom tilbage staar, och ther om skrifftelig clar beskeed wille os lade tilkomme. Ther epther wij kunde wide

IV s.657

forskreffne Albritt Albritzen att quiteer eller i andre maade os att rette. Ther mett etc. Actum Frederichsborg 9 augusti anno 1581.

Tegn. o. a. L. XIV. 501.

IV s.658

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 18:17:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top