eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.709

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 642-643
Nummer: 709


< Forrige . Indhold . Næste >

709.

22 Sept. 1580.

Borgerne maa ikke afslaa at tage Guld i Betaling for Hofsindernes Indkvartering.

Til borgemestere, raadmend och byefougidtt wdj Kiøpnehaffn, Helsingøer och Slangerup.

Wor gunst tilforn. Wiider, epther att wore hoffsindere haffue wnderdanigst ladett giffue os tilkende, hurledis att naar the ligge ther wdj byen wdj hoffleigre, weigrer borgerne thenum wdinden och icke wille thage rosenobbeler, ducater eller anditt gulld for sligtt werdt aff thenum, som thett giffues thenum till besolldinge oc kostpendinge aff wortt rentekammer, tha bede wij ether och wille, athj tilsiiger alle ethers medborgere ther wdj byen, att the erre forthencktt wdj oc aldelis retter thenum epther her effter aff wore hoffsindere oc andre worre hoffthiennere att anthage rosenobeler, ducater oc anditt gulld for hues hos thenum fortherris for sligtt werdt, som thett thill thes

IV s.642

haffuer werritt giengbar her wdj riigett, oc som thet thenum giffues och the thett antage aff oss till besoldunge, och ther som seg nogen therwdinden weigrer och her emod befindes att giørre, athj tha lader straffe ther offuer som wedbør, saafrembtt wij icke skulle wiide thett hos ether. Ther med etc. Actum Frederichsborg xxij septembris aar etc. mdlxxx.

Tegn. o. a. L. XIV. 369.

IV s.643

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 11:02:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top