eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.707

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 641
Nummer: 707


< Forrige . Indhold . Næste >

707.

28 Juli 1580.

Kgl. Befaling om at indsende til Kancelliet Fortegnelse over den Skade, som Borgerne have lidt af de Svenske paa Sejladsen til Narva siden Freden i Stettin. Jfr. Nr. 703.

Til borgemestere oc raadmende wdi eptherskreffne kiøpsteder Kiøpnehaffn, Malmøe, Helsingøer, Kiøge, Landtzkrone, Olborg och Medelfartt.

Wor gunst tilforn. Wiider, epther som wii ether nogen thiid siiden forleden haffue tilskreffuitt att skulle forskaffe oc inden Bertholomej først komendis indskicke wdi wortt cantzelij clare fortegnelse paa hues nogen aff ethers bye aff thend Suenske paa thend Naruiske fartt war besuergitt siiden thend Stetiniske fridtz fordrag er skeed, och huad restitution thenum ther imod war skeed, eller hues the thenum endnu ther offuer haffue att beklage, tha bede wij ether oc wille, attj nu strax epther samme wor skriffuelse wille forskaffe oss ther om clar skrifftelig beskeed och thett iligen wden alld forsømmelse indskicke wdi wort cantzlij, anseendis att ther magtt paaliggendis er. Thj thager her ingen forsømmelse fore etc. Actum Sorøe Closter thend xxviij julij aar etc. mdlxxx.

Tegn. o. a. L. XIV. 350-51.

IV s.641

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 09:21:01 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top