eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.704

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 639
Nummer: 704


< Forrige . Indhold . Næste >

704.

21 Juni 1580.

Kgl. Befaling om kun at sælge Havre til Kongen.

Till Kiøpnehaffns, Malmøes, Ydstedtzs indbyggere.

Wij Frederich thend anden etc. hilse ether alle worre kierre tro wndersotte menige borgere wdi wor kiøpsted Kiøpnehaffn, Malmøe, Ydsted och andre kiøpsteder till søe kandten wdi wortt land Skone euindeligen med Gud och wor naade. Wiider, ephter att wij behøffue ett stortt antall thønder haffre, tha forbiude wij alle och huer serdelis, saa mange som haffue nogen haffre sammestedtz, thend att wdskibe och wdføre aff landett till Tyskland eller andenstedtz att forwandle till paa wiidere beskeed, men athj thend lader oss elskelige Christoffer Valckendorff, wor mand, raad oc rentemester, paa wore wegne bekomme. Wij haffue hanum befallit att skulle samme haffre lade betale, som billigtt och rett kand werre och ephter som hand kand med thenum forehnnis ther om. Her ephter seg huer kand wiide att forhollde. Saa framptt nogen effter thenne thiidt emod thette wortt breff giørendis worder, the tha icke wille stande therforre till rette. Datæ Coldingæ xxi die junij anno domini etc. mdlxxx.

Sæl. Tegn. XIV. 344.

IV s.639

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 08:36:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top