eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.703

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 638-639
Nummer: 703


< Forrige . Indhold . Næste >

703.

20 Maj 1580.

Kgl. Befaling om Fortegnelse over den Skade, Borgerne have lidt af de Svenske i det Narvaske Farvand siden Freden i Stettin.

Til borgemesterre och raadmende wdi Kiøpnehaffn.

Wor gunst tilforn. Wij bede ether och wille, athj nu strax forehollder ethers medborgere ther wdi byen, att the tilkiende giffue huilcke aff thennum haffue liidt nogen skade aff thend Suenske paa thett Naruiske farwand, siiden thend Stetiniske fordrag emellom thise riiger er oprett, och athj clarligen lader optegne, huo the haffue werritt, huad same skade [kand] seg beløbe, och huad restitution thennum therforre er skeedt, med hues thennum endnu kand reste och tilbage staa. Sammeledis athj och lader optegne, huad anden besuerring ethers medborgere emod fordragen och gammell sedwone

IV s.638

wdi Suerige paahenger, och athj samme fortegnelse siiden forsender ind wdj wortt cantzelij, att thend wiseligen findis ther inden Sctj. Bartholomej dag først komendis. Ther med skeer etc. Actum Coldingæ die 20 maij anno salutis mdlxxx.

Sæl. Tegn. XIV. 336-37.

IV s.639

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 08:31:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top