eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.702

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 638
Nummer: 702


< Forrige . Indhold . Næste >

702.

1 Marts 1580.

Kgl. Befaling om at betale 3000 Daler for Vandkonsten med de 3 Spring paa Gammeltorv, i Kødmangergade og paa Amagertorv.

Til borgemestere och raadmende wdj Kiøpnehaffn.

Wor gunst tilforn. Wiider, att som i wiide ether att errindre, athj nogen thiid siiden haffue ether emod os forskreffuitt for threj thusinde gamble daler thill oss att skulle wdgiffue, naar wij haffde laditt leide och indføre en wandkonst ther wdj Kiøpnehaffn paa thrende sprung, ett paa Gammell torffue, thett anditt oppe wdj Kiødmangergaden och thet thridie paa Amage thorffuitt, och efftherthij med samme wandkonst nu er fullddreffuitt effter wor tilsauffn, tha bede wij ether och wille, athj tilthencker nu strax med thett allerførste att hid frembsende forskreffne iijm daler och oss thenum wden lenger forhalinge endeligen att betale och fornøige och ethers breff ther med att fulldgiøre. Ther med etc. Actum Coldingæ primo martij anno etc. 1580.

Sæl. Tegn. XIV. 321-22.

IV s.638

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: fre apr 18 08:23:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top