eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.701

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 637-638
Nummer: 701


< Forrige . Indhold . Næste >

701.

26 Feb. 1580.

Den ene af de Klokker, der tilhørte St. Ibs Kirke i Roskilde, er skænket til den ny tydske Kirke, hvorimod den anden skal føres tilbage igen.

Til Christoffer Valckendorff.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, ephter som wij for nogen thiid siiden haffde giortt thend forordninge, att Sctj. Ibs kiercke wdi Roskillde skulle affbrydes, och sognefollckitt att skulle søge till Sctj. Jørgens kiercke ther wden for byen, huorforre wij och thend thiid haffue befalitt, att klockerne skulle nedertagis och føris till Kiøpnehaffn och brugis till thend nye tydske kiercke, och wij nu forfare, ath icke wden thend enne aff samme klocker skall brugis til samme tydske kiercke, och thend anden endnu skall were tilstede

IV s.637

ther for slothett och icke brugis, tha effterthij forskreffne Sanctj Ibs kiercke endnu holldis wedt magtt, och thett icke haffuer kundett skicke segh, thend skulle affbrydis, eller att the wdi kiøpstedenn skulle søge kiercke wden byen, bede wij ether och begierre, ath naar j med thette wort obne breff bliffuer besøgte, i tha lader sognefolckitt wdi forskreffne Sctj. Ibs sogen følge thend klocke, som ther fran er tagen, saa frembtt thend endnu findis til stede ther wed slothitt, Actum Colding 26 februarij anno 1580.

Sæl. Tegn. XIV. 319.

IV s.638

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 21:28:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top