eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.692

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 632
Nummer: 692


< Forrige . Indhold . Næste >

692.

10 Juni 1578.

Stadens Privilegier skulle undersøges om Magistraten har nogen Frihed for Kongeskat.

Till borgemester oc raadmend vdj Kiøpnehaffn.

Wor gunst tilforn. Wiider, att wij haffue formerkt aff os ellskelige borgemester oc raadmendt wdj wor kiøpsted Malmøe, attj, som haffue borgemesters eller raadtz befaling ther wdj Kiøpnehaffn, skulle haffue nogen frijheder for kongeskatt, huillke frijheder the i lige maade erre begierrendis, oc ephterthij wij icke wiide aff samme frijheder at sige, tha bede wij ether oc wille, attj strax mett thett første hid afferdiger en aff ethers middell mett forskreffne priuelegier, sameledis attj ochsaa hid forsender itt clartt mandtall paa thend siste skatt oc hielp, som wdgaffuis, att wij ther aff ydermere leilighedenn kand forfare. Ther mett etc. Actum Kolldinghuss thend x junij anno etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 83.

IV s.632

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 19:42:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top