eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.691

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 632
Nummer: 691


< Forrige . Indhold . Næste >

691.

4 Juni 1578.

Om Indretningen af en Vandkonst og Vandledninger.

Till Kristopher Wallkendorph.

Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, att effter som wij haffue loffuitt os ellskelige borgemester oc raadmend wdj Kiøpnehaffn att wille lade forskaffe oc ledsage thenom fersk wand ther ind wdj byen, jndbyggerne ther sammestedtz till gaffn oc bedste, tha bede wij ether oc begiere, attj paa wore wegne wille handle mett mester Hans, wor wandkonstner, om samme wand ther ind wdj byen att ledsage, ephter som wij tillforn ther om haffue talld mett hanom, oc om huis pendinge i mett hanom till eens worder, som hand skall haffue for hans wmage, attj paa wore wegne hanom samme pendinge betaler oc fornøiger oc thenom lader indskriffue wdj ethers regenskaff, tisligeste attj ochsaa paa wore wegne bestiller oc forskaffer hanom saa mange render oc bøser till forskreffne wandkonst behoff giøris, oc mett yderste fliid befordrer, att mett forskreffne wand att jndføre mett thett allerførste wdenn alld forsømelse kand gaa for siig. Ther mett etc. Actum Othense 4 junij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 82.

IV s.632

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 19:38:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top