eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.690

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 631-632
Nummer: 690


< Forrige . Indhold . Næste >

690.

16 Maj 1578.

Kgl. Befaling om Overdragelse af en Gaard til Skolemesterens Bolig ved Frue Latinskole.

Till bispen, borgemestere oc raadmend wdj Kiøpnehaffnn.

Vor synderlig gunst tilforn. Huad os ellskelige mester Niels Krag, skolemester wdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, wnderdanigst till os supplicerer om thend residentz oc whoning, hanom oc hans ephterkommere er tillagdt, saa oc om itt anditt huss, som er hanum bedre belegen hos skolen, och the fattige tillhører, haffue i ydermere aff hosliggende supplicatz att forfare. Thj bede wij ether oc wille, attj nu strax wille forfare leiligheden ther om, och huis thett kand werre for skolen gaffnligt oc the fattige wden skade, attj tha giør ther paa en forordning, saa att forskreffne huss, som ligger nest skolen, bliffuer stedtze till en skolemesters whoning oc forskreffne mester Niels Krag jndrømend, oc att thend anden gaard wdj Studium streditt the fattige igen wdleggis, forhandlendis althingist ther mett, ephter som ether

IV s.631

siellff skickeligist oc best siønis. Ther mett etc. Actum Kroneborg thend xvj maij aar etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 70.

IV s.632

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 19:35:10 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top