eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.689

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 631
Nummer: 689


< Forrige . Indhold . Næste >

689.

17 April 1578.

Kgl. Befaling om Ordning af Stolestader i Nikolaj Kirke.

Till borgemestere, raadmend oc kierckeuergerne till St. Nicolaj kierke wdi Kiøpnehaffn.

Frederich etc. Wiider, epther som wij forfare, at wdj St. Nicolaj kierke her wdi Kiøpnehaffn skall findis møgen wskickelighedt mett stolestad, saa att mandtz personer mangestedtz staae wdj stoelle mett quinderne oc quinderne mett mendene, oc eptherthij her wdj byen synderlig for andenstedtz her wdi riigitt bør mett sligt att holldis ordentligt och skickeligt wdj kierckerne baade wdj the oc andre maade, at andre kunde thage ther exempell aff oc sligt effterfølge, oc paa thett en gang for alle maa føris ther raadt wed, bede wij ether oc wille, attj ether ther om beraadslaaer oc siiden mett thett første giører en endelig skick och ordning met forskreffne stoelstad wdj St. Nicolaj kiercke, saa att mendtz personer staa for seg oc quindfollckene paa then anden siide for thenom wdj ser, oc althingist ther mett kand gange ligeligen, skickeligen oc ret till ephter thend ordning, som alerede effter wor befaling wdj wor Frue kircke her wdj byen er giort. Sameledis attj till forordner thuende beleilige stoele wdj forskreffne Sctj. Nicolaj kiercke till fremmede follck, som ther kunde staa wdj oc høre predicken. Ther mett etc. Haffniæ 17 aprilis anno etc. mdlxxviij.

Sæl. Tegn. XIV. 53.

IV s.631

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 19:31:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top