eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.684

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 627
Nummer: 684


< Forrige . Indhold . Næste >

684.

19 Dec. 1577.

Nogle Borgere skulle have Betaling for et Skib, der i sidste Krig var anvendt som Krigsskib.

Tiill Christoffer Walkendorph.

Frederich etc. Wor synderlig gunst tilforn. Wiider, at Marcus Heess, Hans Suckerbager oc nogenn andre wore vndersaatte vdj Kiøpnehaffn oc Malmøe haffuer beret for os, huorledis wij wdj for ganngne feide haffuer ladet et thieris skib anamme her for byenn paa iijc lester stort, som kalldis thenn Gylldene Løffue, oc thet haffuer brugt lade till orloug, oc att thj her till dags ingen betalninng eller oprettninng ther fore haffue bekommen, huorfor thj vnnderdanigst haffuer werrit begierendis, att wij naadigst thenom met nogen wederlaug wiille haffue bethenckt, effther som j aff thieris indluchte suplicatz ydermere kand forfare. Thj bede wij ether oc begierre, attj her om lader forfare leiligheden och siden lader os wiide huad thj therfore erre begierendis, och om wij thenom mett rette nogit therfor erre plechtige. Siidenn wille wij lade giffue thenom wiider beskeed. Ther met giøre y os synderligen till willge. Befallendis ether Gudt. Actum Haffniæ 19 decembris anno etc. mdlxxvii.

Tegn. o. a. L. XIII. 366.

IV s.627

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 18:25:24 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top