eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.681

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 625
Nummer: 681


< Forrige . Indhold . Næste >

681.

27 Avg. 1577.

De fremmede Saltskibe skulle tilholdes at føre et vist Parti Salt til Kjøbenhavn.

Till Hendrich Mogensenn, tolder vdj Helsingøer.

Wor gunst tilforn. Wiid, att oss elskelige Hans Olluffsen, borgemester vdj Kiøbnehaffnn, wnderdanigst paa byens wegne haffuer werit begerendis, att nogen aff the fremmede sallt skybe, som komme vdj Sundit, maatte tillholdis att nederløbe for Kiøpnehaffnn ther att selge och losse ett hundrit eller ijct lester sallt, paa thet om salltit opstiger eller inthit mere kommer vdj aar, wndersottene først maatte forsørgis, huilchit wj naadigst beuilgit haffue. Thj bede wj thig och wille, attu, huis ther nu ere nogen sallt skiibe j Sundit eller aff the første, som ankommer, bestiller nogen, som met jc eller ijc lester løber neder till Kiøbnehaffnn, settendis thenum kiøbit fore epther som billigt och ret kand were och endeligen tillholder nogle ther att losse. Forskreffne sallt skal thenum af borgerne bliffue betallit, epther som thu mett thenum bliffuer om kiøbitt forent. Ther met etc. Actum Frederichsborg 27 augustj anno 1577.

Tegn. o. a. L. XIII. 320-21.

IV s.625

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 17:27:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top