eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.677

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 622
Nummer: 677


< Forrige . Indhold . Næste >

677.

21 April 1577.

Borgmester Anders Skrivers Enke skal have sit Tilgodehavende hos Kongen udbetalt.

Till Chrestopher Valckendorpf.

Wiider, att affgangne Anders Schriffuers førdom borgemesters høstru j Kiøpnehaffn haffuer ladit anholde hoes os om nogen pendinge, som wj vdj forleden feyde skall haffue bleffuit hindis hosbunde skyldige, som hun skall haffue beuis paa aff wort rentekammer, huilche hun wnderdanigst er begerrendis att maatte bekomme; thij bede wj ether och begere, attj ther om forfarer leyligheden, och thersom huis pendinge hun haffuer beuis paa findis att were kommen os till bedste, attj hinde mett korn eller anden wahre ther fore lader fornøye. Ther mett etc. Actum Frederichsborg 21 aprilis aar 1577.

Tegn. o. a. L. XIII. 271.

IV s.622

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 12:19:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top