eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.671

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 618-619
Nummer: 671


< Forrige . Indhold . Næste >

671.

10 Maj 1576.

Bagerne og Bryggerne skulle have Betaling for, hvad de arbejde til Orlogsskibenes Forsyning.

Till borgemestere och raadmendt i Kiøbnehaffn.

Wor gunst tilforn. Viider, att wj komme vdj forfaringe, at nar ther hasteligenn behoff giøris brød eller øll till wore orloff skybes behoff, och bryggerne eller bagerne ther vdj byen tillsigis at skulle enthen hielpe at brygge eller bage till samme behoff, tha besuere the thenum ther udj och ere møgit langsomme thet att giøre, och eptherdj wi icke ere begerendis, att samme bagger och brøger skulle haffue wmage till forgieffuis eller tilsindtz thenum mere end andre borgere

IV s.618

att besuere, men therfore tilbørligenn att betalle, bede wi ether och wille, attj tillholder bode bryggerne och bagere, ther i byen boendis ere, at nar the tilsigis, att the tha findis willige at brygge och bage for oss, och attj wille offuerweye, huad billigt och ret er, the kunde forthiene paa huer pundt meell eller maltt at forbagge eller brygge. Siiden wille wi befalle wor rentemestere, at hand thenum therfore paa wor wegne skall betalle. Huorfore the thenum paa theris side som willige thro wndersotte wille forholde, nar the j saa maade tilsigendis worder. Ther met etc. Actum Frederichsborg 10 maij aar etc. mdlxxvj.

Tegn. o. a. L. XIII. 152-53.

IV s.619

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 11:31:57 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top