eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.67

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 54-55
Nummer: 67


<-Forrige . Indhold . Næste->

67.

1 Jan. 1456.

Christiern I stadfæster Peder Vnger og hans Hustru en Gaard og Grund ved Højbro.

Wij Christiern, meth Gudz nathe Danmarks, Norghis, Wendes oc Godes koning, greffue i Oldenborgh oc Delmenhorst, giøre wider-

IV s.54

licht alle, som nw ære oc komme schule, thet wi seet oc hørt haue høghboren førstis wor forfathers koning Cristoffers obne beseglede breff, meth huilket han giuet hathe Pæther Swenssøn fore sin longe troo thieniste, oc hans arwinge til ewerdhelige æye een hans oc kronene jordh i Købendhaffn western nest Høwebroo vdh medh athelgaden liggende, som ræcker wester wpa fra brooen oc gaden oc hart op til then deel af then same jordh, som koning Erik bebreffuit hauer Hans Skrædere oc hans husfrw Gretæ, oc swo thædhen fraa oc nør vpa intil then gardh, mester Effwert hans stegere vdi bothe. Nw mæthen thet swo ær, at Pæther Vnger, wor skriffuere, oc hans husfru Elne ære forneffne Pæther Swenssøns neste arwinge, tha fore swodan stoor umaghe oc willigh thieniste skyld, som han vdi forneffnde wor forfathers koning Cristoffers oc wort cancellaria i lang tiidh troligen hafft oc giort hauer, tilstande wi, stadhfeste oc fuldburdhe meth thette wort obne breff thenne forneffnde koning Cristoffers gaffue oc breff, som ther vpa rører, vbrydelighe holdes schulendes til ewigh tiidh, swo at forneffnde Pæther Vnger, hans husfrw Elne oc theris arwinge schule oc muæ effther deris frii wilghe oc gaffn, vden altzskiøns hinder eller geensighelse, schicke, brughe och beholde thenne forscreffne gard oc grund meth all sin behøring i lenge, breedhe oc wydhe, enktet vnden taghet, uden aleneste swo meghit aff then same jordh, som koning Erik bebreffuit hauer Gretæ Skræderis, forneffnde Hans Skræderis efterleue, oc hennes børn, huilken part jordh the meth swodan lenge oc wydhe, oc effter thy som koning Eriks breff aleeneste them giuet inneholder, nyde schule, som ræt ær, oc enktet sigh eller nogher anner meth ydermere aff forneffnde jordh at bekumbre, byght eller vbyght, i noghre made, vden the hauet aff forneffnde Pæther Vnger, hans husfrw oc arwinge, oc meth theris wilghe. Til større forwaring oc widhnesbyrdh her om, tha haue wi ladet wort secrete inseghle hengis næthen fore thette breff, som giuet ær pa wort slot Købendhaffn aar effther Gutz byrdh thusende fire hundredhe halfftrediesintztiwghe pa thet siætte pa sancti Staffens dagh prothomartiris. Dominus rex per se, presentibus reverendo in Christo patre dominis Marcello episcopo Scalotensi et Tuchone Torkilli Ripensis et Vibergensis ecclesiarum canonico, et ad ipsorum relationem.

D. Mag. III. 205-06.

IV s.55

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor jan 30 21:34:19 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top