eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.660

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 611-612
Nummer: 660


< Forrige . Indhold . Næste >

660.

4 Maj 1574.

To stansede hamborgske Skibe maa fuldende deres Rejse, men skulle komme igen forat betale deres Gæld til Kongen.

Tiill Hendrich Mogennsenn.

Wiidt, att os elskelige Hans Oluffsenn, borgemester her i byen, Albrit Albritsenn oc nogle andre thieris medredere haffuer loffuidt oc sagdt goedt till os for thwende Hamborger skibe, som wij haffue ahnholdenn ther vdij Sundit, skiper Hans Alldack oc Cort Bødicker, saa att naar forskreffne skiper haffue fuldendt thenne reigse, skulle thee thet egienn indstille oc føre vdtj Sundit vdtj thend arest, thet werit haffuer, eller were forfaldenn till os for en summa pendinge, hworfor wij naadigst haffue tilladet, att forskreffne skippere oc skib mue løs komme, bedendis thig oc wille, naar thee thig medt thette wortt breff besøger oc haffue fornøyet hues rettighett thee tiill os skulle vdtgiffue, att thw thenom vbehindrit lader pasere etc. Actum Kiøpnehaffn thend iiij maij aar etc. mdlxxiiij.

IV s.611

I lige maade fick Hendrich Mogennsenn breff om nogle andre Hamborger skibe, bleff løs giffuit medt thenne beskeedt. Actum vt supra anno 1574.

Tegn. o. a. L. XII. 268.

IV s.612

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 08:18:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top