eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.657

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 610
Nummer: 657


< Forrige . Indhold . Næste >

657.

18 Marts 1574.

Kgl. Befaling om Nedbrydning af Huse ved St. Peders Kirke, der igen skal bruges til Gudstjeneste.

Thill Morten Wenstermand.

Frederich etc. Wid, att wij ere thil sindtz nu egien att lade holde thieniste vdj sancte Peders kircke vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn, huilken her till haffuer standitt øde, huorfore nogen the hus och wonung, som er satt ther om wed kiergaarden och wore thienere haffue jndehatt, skulle affbrydis. Tha efftherthij thenne breffuisere wor hernsch wisker och saa haffuer hafftt hans wonung wid forskreffne sanctj Peders kirck, huilken ochsaa nu skall aff brydis, bede wij thig och wille, att thu paa wore wegne forskaffer hanum ett hus egien enthen j Kongens gade, om ther er nogen boder ledige, eller andenstedtz hyrer hanum ett hus paa wore wegne, jndtil en aff same boder bliffuer ledige. Ther mett etc. Frederichsborg xviij martij 1574.

Tegn. o. a. L. XII. 251.

IV s.610

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 08:03:18 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top