eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.655

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 609
Nummer: 655


< Forrige . Indhold . Næste >

655.

6 Marts 1574.

Prædikanterne skulle have den resterende Husleje af den Gaard, Dr. Peder Palladius's Enke beboede.

Thill Chrestopher Walckendorff.

Frederich etc. Wor gunst tilforn. Widt, att effther som wij nogentid siden haffue loffuit och beuilgitt att wille aarligen fornøye lade predicanterne vdj wor kiøpsted Kiøpnehaffn huis husleye thenum tilkommer aff thend gaard, doctor Peder Paladij efftherladindis høstru vdj boede, som er aarligen xij daller vdj møntt, som tilforn gick, tha forfare wij, att predicanterne rester same huslej fran anno 62 och til 70, hun døde, som er 9 aars renthe. Thij bede wij thig och wille, efftherthij wij same huslej paa hindis wegne haffue beseilgitt att vdgiffue, att thu tha fornøyer predicanterne huis husley thenum endnu tilbage staar. Ther mett etc. Frederichsborg thend vj martij 1574.

Tegn. o. a. L. XII. 243.

IV s.609

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: tor apr 17 07:52:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top